Succesvol Kerstspel met de Wensboomactie

Dit jaar werd in de Mariakerk op Kerstavond niet alleen de geboorte van Jezus gevierd via het Kerstspel, maar was er ook aandacht gevraagd voor kinderen in kwetsbare situaties. Er waren wederom veel gezinnen en bezoekers aanwezig bij het Kerstspel op 24 december. Deze avond kregen aanwezigen middels […]

Kerstviering met twee schoolklassen in de Mariakerk

Op 14 december kwamen om 9.30-10.30 uur enkele leerlingen van de Openbare basisschool De Notenktaker en om 11.00-12.00 uur leerlingen van de SBO Hoogvliet o.l.v. hun godsdienstdocent pater Rafael Kommers naar de Mariakerk voor een kerstviering. Enkele leerlingen lazen een stuk van het kerstverhaal voor en er werden […]

Het Heilig Vormsel

Ook in het najaar van 2018 was Mgr. van de Hende bij ons op bezoek in de parochie voor het toedienen van het Sacrament van het Heilig Vormsel. We zijn dankbaar dat hij er was met ons complete pastoraal team en we wensen natuurlijk de vormelingen veel zegen.