Terugblik seizoen 2021/2022

De tijd vliegt! Inmiddels zit het seizoen er alweer op en kijken we uit naar het najaar. Maar voordat we vooruitkijken, blikken we eerst nog terug.

In het najaar van 2021 hadden we helaas weer te maken met de gevolgen en restricties van de coronapandemie. Voor de lockdown hadden we gelukkig nog een aantal activiteiten in de kerk kunnen doen met de jeugd. Voor een korte weergave daarvan, klik hier.

Begin 2022 waren we nog niet van de coronaregels af, maar uiteindelijk konden we toch weer samen komen met de jeugd in de kerk.

In het Palmpasen weekend hadden we op de zaterdag een leuke spelletjesmiddag met McDonalds en Mario Kart. Daarnaast hadden we ook op de fiets brieven voor de actie Kerkbalans rondgebracht om giften te vragen voor onze kerk.
Help je ook mee om de kerk te laten voortbestaan? Donaties kunnen nog steeds gestort worden op IBAN-nummer: NL98 INGB 0001 5489 95 t.n.v. Kerkbestuur Maria en Johannes o/h kruis, liefst met vermelding postcode en huisnummer.

Op Palmzondag heeft het jeugdkoor B-UNO de viering opgeluisterd. Aan het begin van de mis hebben de vormelingen van dit jaar zich ook voorgesteld aan de gemeenschap. Uiteraard waren er ook Palmpaasstokken gemaakt die na de viering uitgedeeld zijn aan mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken.

In de Goede Week waren er zoals gebruikelijk ook de vieringen met aandacht voor kinderen en tieners die meevierden. Zo kon de Kruisweg voor kinderen gelukkig weer plaatsvinden. De aanwezigen konden met de priester mee lopen langs de staties en er werd samen gebeden.

Inmiddels was de Kinderwoorddienst ook al gestart met elke zondag een samenkomst tijdens de mis. Om voor te bereiden op Pinksteren hadden de kinderen ook meegeholpen met het beschilderen van een grote verfdoek. Deze werd gepresenteerd bij de Nationale Open Charis-dag in Utrecht op Tweede Pinksterdag.

De zaterdag voor Pinksteren zijn de vormelingen uit de parochie naar de Vuurdoop bijeenkomst geweest in de kathedraal. Een leuke ontmoeting met 400 vormelingen uit het hele bisdom Rotterdam. Shirleni die helpt met het vormgeven van het jeugdwerk in onze parochie gaf die dag ook een workshop. Tientallen tieners werden geïnspireerd om als gevormden Jezus te volgen en zich in te zetten voor mensen in kwetsbare posities. Tijdens de workshop maakten de deelnemers elk een persoonlijke kaart voor een vluchteling uit Oekraïne.

Op 12 juni was de Vormselviering met pater Kremer als vormheer namens de bisschop. 20 vormelingen uit onze parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen hebben toen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Nogmaals gefeliciteerd aan alle vormelingen!

Om het seizoen af te sluiten waren de tieners uitgenodigd voor een gezellig barbecue bij de Mariakerk. Eerst hadden we nog de laatste brieven voor de actie Kerkbalans rondgebracht om vervolgens lekker en uitgebreid te genieten van het eten. Er was muziek en ook de mogelijkheid om weer te gamen op een groot scherm. Aan het eind van de avond hadden we nog met elkaar gebrainstormd over de planning voor na de zomervakantie.

De wens is om elke derde zaterdag van de maand bijeen te komen in de kerk met de jeugd voor een gezellige ontmoeting met ruimte om geloofsvragen te stellen en bespreken, samen te eten en iets leuks te doen. De inhoudelijke planning wordt nog gemaakt, maar reserveer alvast de eerste datum in je agenda voor de startbijeenkomst op zaterdag 17 september 2022.

Voor meer informatie over onze activiteiten, neem gerust contact met ons op. Voor nu Gods zegen en een hele fijne vakantieperiode toegewenst!