Kerstviering met twee schoolklassen in de Mariakerk

Op 14 december kwamen om 9.30-10.30 uur enkele leerlingen van de Openbare basisschool De Notenktaker en om 11.00-12.00 uur leerlingen van de SBO Hoogvliet o.l.v. hun godsdienstdocent pater Rafael Kommers naar de Mariakerk voor een kerstviering. Enkele leerlingen lazen een stuk van het kerstverhaal voor en er werden […]

Het Heilig Vormsel

Ook in het najaar van 2018 was Mgr. van de Hende bij ons op bezoek in de parochie voor het toedienen van het Sacrament van het Heilig Vormsel. We zijn dankbaar dat hij er was met ons complete pastoraal team en we wensen natuurlijk de vormelingen veel zegen.

Hosanna wint!

Zondag 23 september 2018 werd het Parochiejaar geopend met de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de vormelingen van dit jaar uit alle kerken van onze parochie zich te laten voorstellen aan de gemeenschap. Zij noemden ieder hun naam, leeftijd en de reden waarom […]