Kerk in tijden van corona

Plotseling konden we met z’n allen niet meer naar de kerk. Het coronavirus raakt iedereen op verschillende manieren. Het wordt dan ook terecht een crisis genoemd. Maar ook tijdens deze crisis vonden we een manier om contact te houden met elkaar. Zo heeft bijvoorbeeld het kinderkoor een paar keer in april een ZOOM ontmoeting gehad online.

Inmiddels mogen er weer eucharistievieringen in de Mariakerk worden gehouden. Wel zijn daar de nodige regels voor afgesproken. We houden ons aan de regels van het RIVM. Aanwezig zijn is wel op eigen risico.

1) Er mogen maximaal 60 personen aanwezig zijn. Meer mensen kunnen wij niet op 1,5 meter afstand van elkaar kwijt. Er zijn dan ook 60 plaatsen in de kerk genummerd op 1,5 meter afstand van elkaar.

2) Van tevoren wel telefonisch bij het secretariaat aanmelden op vrijdag tussen 9:30 u en 11:30 u via de telefoon: 010-4723115 (gebruik geen voicemail!) De namen worden genoteerd in volgorde van binnenkomst. Elke persoon telt en dat geldt dus ook voor echtparen. Mensen kunnen niet op eigen gelegenheid zonder afspraak in de kerk komen! De toegang wordt dan geweigerd. Voor komende zondagen alvast reserveren kan niet. Gun een ander ook de gelegenheid om de viering bij te kunnen wonen.

3) Bij binnenkomst worden de namen gecontroleerd en afgestreept op de lijst. Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan. Er wordt gevraagd naar klachten (hoesten, koorts, niezen). Met gezondheidsklachten mag je helaas de kerk niet in.

4) Bij binnenkomst kan je jouw handen schoonmaken en neem je een liturgieboekje mee.

5) Plaatsen worden aangewezen door een medewerker. Er is dus geen vrije keus.

6) Er zijn looplijnen uitgezet. Je loopt door het middenpad naar voren. Bij het verlaten van de kerk gaan de mensen in het vak aan de rechterkant via het rechter zijpad naar achteren en naar buiten. De mensen in het vak aan de linkerkant gaan via het linker zijpad naar achteren en door de nooduitgang de kerk uit. Er is geen koffiedrinken na de viering. Je kunt ook geen gebruik maken van het toilet i.v.m. de hygiëneregels.

7) Er mag helaas niet gezongen worden, wel hardop worden mee gebeden. Zingen kan het virus verder verspreiden dan de 1,5 meter zone.

8) Er wordt niet tijdens de viering gecollecteerd, maar u kunt uw gaven bij het uitgaan van de kerk in de collecteschaal deponeren die achterin de kerk staat

Op de donderdagen is de Mariakerk geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur voor het opsteken van een kaarsje en voor gebed. Ook hier met inachtneming van de coronamaatregelen.

Voor meer informatie hou de Mariakerk website in de gaten: www.rkk-hoogvliet.nl

Klik hier voor de gebedsoproep tegen het coronavirus.